Vilket Bristav-nummer har ?

Arvid Källgrens Bristav-nummer är

4

Arvid Källgren
var med i avsnittet #4
i podden Svenskar i Världen Podcast med
Valter Skarsgård

Valter Skarsgård
var med i avsnittet 31
i podden Nemo Möter En Vän med
Nemo Hedén

Nemo Hedén
var med i avsnittet 22
i podden Nemo Möter En Vän med
Hasse Brontén

Hasse Brontén
var med i avsnittet 251
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Arvid Källgrens poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym