Vilket Bristav-nummer har ?

Arvid Källgrens Bristav-nummer är

4

Arvid Källgren
var med i avsnittet #2
i podden Svenskar i Världen Podcast med
Lars Wallin

Lars Wallin
var med i avsnittet Avsnitt 8
i podden Du Får Vila Sen med
Daniel Ekberg

Daniel Ekberg
var med i avsnittet Avsnitt 4
i podden Du Får Vila Sen med
Simon "Chippen" Svensson

Simon "Chippen" Svensson
var med i avsnittet 126
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Arvid Källgrens poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym