Vilket Bristav-nummer har ?

Aron McFauls Bristav-nummer är

3

Aron McFaul
var med i avsnittet Avsnitt 106
i podden Jenny & Vänner med
Jenny Seth

Jenny Seth
var med i avsnittet 80
i podden Arkiv Samtal med
Simon Gärdenfors

Simon Gärdenfors
var med i avsnittet 106
i podden Arkiv Samtal med
Petter Bristav

Se Aron McFauls poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym