Vilket Bristav-nummer har ?

Parisa Amiris Bristav-nummer är

1

Parisa Amiri
var med i avsnittet 83
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Parisa Amiris poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet