Vilket Bristav-nummer har ?

Aron Andersons Bristav-nummer är

3

Aron Anderson
var med i avsnittet 14. Att inte glömma målet
i podden Mattias Ribbing Podcast med
Mattias Ribbing

Mattias Ribbing
var med i avsnittet 30. Rutiner, OCD och produktivitet
i podden Mattias Ribbing Podcast med
Simon Gärdenfors

Simon Gärdenfors
var med i avsnittet 265
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Aron Andersons poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet