Vilket Bristav-nummer har ?

Annika Sörenstams Bristav-nummer är

3

Annika Sörenstam
var med i avsnittet 51
i podden OPodden med
Jennifer Kovacs

Jennifer Kovacs
var med i avsnittet 38
i podden OPodden med
Clara Henry

Clara Henry
var med i avsnittet 217
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Annika Sörenstams poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym