Vilket Bristav-nummer har ?

Anne Lundbergs Bristav-nummer är

3

Anne Lundberg
var med i avsnittet 7
i podden Podografen med
Cornelius Löfmark

Cornelius Löfmark
var med i avsnittet 13
i podden Podografen med
Josefin "Josefinito" Johansson

Josefin "Josefinito" Johansson
var med i avsnittet 171
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Anne Lundbergs poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym