Vilket Bristav-nummer har ?

Anne Lundbergs Bristav-nummer är

3

Anne Lundberg
var med i avsnittet 7
i podden Podografen med
Cornelius Löfmark

Cornelius Löfmark
var med i avsnittet 10
i podden Podografen med
Simon "Chippen" Svensson

Simon "Chippen" Svensson
var med i avsnittet 19 maj
i podden AMK Morgon med
Petter Bristav

Se Anne Lundbergs poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym