Vilket Bristav-nummer har ?

Anne Grefbergs Bristav-nummer är

3

Anne Grefberg
var med i avsnittet 75
i podden Businesspodden med
Josef Fallesen

Josef Fallesen
var med i avsnittet 84
i podden Businesspodden med
David Batra

David Batra
var med i avsnittet 16
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Anne Grefbergs poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym