Vilket Bristav-nummer har ?

Anna Pierres Bristav-nummer är

2

Anna Pierre
var med i avsnittet #31
i podden Bra snack med
Nille af Ekenstam

Nille af Ekenstam
var med i avsnittet #51
i podden Bra snack med
Petter Bristav

Se Anna Pierres poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym