Vilket Bristav-nummer har ?

Anna Laurells Bristav-nummer är

4

Anna Laurell
var med i avsnittet Episode 31
i podden Ringhörnan med
Alexander "Sasha" Lindgren

Alexander "Sasha" Lindgren
var med i avsnittet 8
i podden Ringhörnan med
Rossana Dinamarca

Rossana Dinamarca
var med i avsnittet BONUS 12
i podden Gatuslang med
Pontus Gustavsson

Pontus Gustavsson
var med i avsnittet 11 maj
i podden AMK Morgon med
Petter Bristav

Se Anna Laurells poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym