Vilket Bristav-nummer har ?

Anna Ivemarks Bristav-nummer är

3

Anna Ivemark
var med i avsnittet ep066
i podden Lundellbunkern Volym 1 med
Maja Åström

Maja Åström
var med i avsnittet ep054
i podden Lundellbunkern Volym 1 med
Kristoffer Triumf

Kristoffer Triumf
var med i avsnittet 144
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Anna Ivemarks poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym