Vilket Bristav-nummer har ?

Anna Hultmans Bristav-nummer är

2

Anna Hultman
var med i avsnittet 7
i podden Humoristerna med
Marcus Thapper

Marcus Thapper
var med i avsnittet 28
i podden Humoristerna med
Petter Bristav

Se Anna Hultmans poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet