Vilket Bristav-nummer har ?

Anna Bäfverfeldts Bristav-nummer är

3

Anna Bäfverfeldt
var med i avsnittet #27
i podden DJ 50 Spänn med
Tommie Jönsson

Tommie Jönsson
var med i avsnittet Avsnitt 101
i podden Gatuslang med
Pontus Gustavsson

Pontus Gustavsson
var med i avsnittet 11 maj
i podden AMK Morgon med
Petter Bristav

Se Anna Bäfverfeldts poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym