Vilket Bristav-nummer har ?

Ann-Sofie Backs Bristav-nummer är

3

Ann-Sofie Back
var med i avsnittet Back At You
i podden Nordmark Pod med
Per Nordmark

Per Nordmark
var med i avsnittet Den där jävla tiden!
i podden Nordmark Pod med
Hanna Hellquist

Hanna Hellquist
var med i avsnittet 52
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Ann-Sofie Backs poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym