Vilket Bristav-nummer har ?

Ann Söderlunds Bristav-nummer är

2

Ann Söderlund
var med i avsnittet 34 Dildogate
i podden Nisse å den där äldre med
Christopher Linnell

Christopher Linnell
var med i avsnittet 101 En kareoke-indian
i podden Nisse å den där äldre med
Petter Bristav

Se Ann Söderlunds poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym