Vilket Bristav-nummer har ?

Anette Nordvalls Bristav-nummer är

3

Anette Nordvall
var med i avsnittet #14
i podden Businesspodden med
Mikael Arndt

Mikael Arndt
var med i avsnittet 59
i podden Businesspodden med
Jakob Öqvist

Jakob Öqvist
var med i avsnittet 168
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Anette Nordvalls poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym