Vilket Bristav-nummer har ?

Andreas Michaels Bristav-nummer är

3

Andreas Michael
var med i avsnittet 3
i podden MMA-podden med
Andreas Utterström

Andreas Utterström
var med i avsnittet 1
i podden Retoriskt! med
Henrik Schyffert

Henrik Schyffert
var med i avsnittet 6
i podden EMPodd med
Petter Bristav

Se Andreas Michaels poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym