Vilket Bristav-nummer har ?

Andreas Johnsons Bristav-nummer är

3

Andreas Johnson
var med i avsnittet 114
i podden Livshjulet med Anna Hegestrand med
Anna Hegestrand

Anna Hegestrand
var med i avsnittet 167
i podden Livshjulet med Anna Hegestrand med
Hasse Brontén

Hasse Brontén
var med i avsnittet 250
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Andreas Johnsons poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym