Vilket Bristav-nummer har ?

Andreas Granqvists Bristav-nummer är

2

Andreas Granqvist
var med i avsnittet Avsnitt 13
i podden Heja Sverige med
Soran Ismail

Soran Ismail
var med i avsnittet 251
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Andreas Granqvists poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym