Vilket Bristav-nummer har ?

Anders Tengners Bristav-nummer är

2

Anders Tengner
var med i avsnittet 36 Mannen bakom Okej: Anders Tengner #1
i podden Blandbandet med
Stefan Hammarbäck

Stefan Hammarbäck
var med i avsnittet #3
i podden Nörd & Novis med
Petter Bristav

Se Anders Tengners poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym