Vilket Bristav-nummer har ?

Anders Ringqvists Bristav-nummer är

3

Anders Ringqvist
var med i avsnittet 8
i podden Retoriskt! med
Barbro Fällman

Barbro Fällman
var med i avsnittet 34
i podden Retoriskt! med
Hanna Hellquist

Hanna Hellquist
var med i avsnittet Extrasode 5: Orca, havets hämnare
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Anders Ringqvists poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym