Vilket Bristav-nummer har ?

Anders Nielsens Bristav-nummer är

2

Anders Nielsen
var med i avsnittet 118
i podden Arkiv Samtal med
Simon Gärdenfors

Simon Gärdenfors
var med i avsnittet 106
i podden Arkiv Samtal med
Petter Bristav

Se Anders Nielsens poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym