Vilket Bristav-nummer har ?

Anders Lundins Bristav-nummer är

3

Anders Lundin
var med i avsnittet 69
i podden Livshjulet med Anna Hegestrand med
Anna Hegestrand

Anna Hegestrand
var med i avsnittet 199
i podden Livshjulet med Anna Hegestrand med
Kristoffer Triumf

Kristoffer Triumf
var med i avsnittet 105
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Anders Lundins poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym