Vilket Bristav-nummer har ?

Anders Lundins Bristav-nummer är

3

Anders Lundin
var med i avsnittet 69
i podden Livshjulet med Anna Hegestrand med
Anna Hegestrand

Anna Hegestrand
var med i avsnittet 167
i podden Livshjulet med Anna Hegestrand med
Hasse Brontén

Hasse Brontén
var med i avsnittet 250
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Anders Lundins poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym