Vilket Bristav-nummer har ?

Anayes Bristav-nummer är

4

Anaye
var med i avsnittet Avsnitt 36!
i podden Vad blir det för rap? med
Sanna Berg

Sanna Berg
var med i avsnittet Avsnitt 28!
i podden Vad blir det för rap? med
Jenny Seth

Jenny Seth
var med i avsnittet 99
i podden Arkiv Samtal med
Simon Gärdenfors

Simon Gärdenfors
var med i avsnittet 189
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Anayes poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym