Vilket Bristav-nummer har ?

Amir Rostamis Bristav-nummer är

2

Amir Rostami
var med i avsnittet #40 Amir
i podden Krull & Kriminell med
Bobbo Krull

Bobbo Krull
var med i avsnittet 274
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Amir Rostamis poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet