Vilket Bristav-nummer har ?

Amies Bristav-nummer är

3

Amie
var med i avsnittet Avsnitt 68
i podden Jenny & Vänner med
Jenny Seth

Jenny Seth
var med i avsnittet 99
i podden Arkiv Samtal med
Simon Gärdenfors

Simon Gärdenfors
var med i avsnittet 106
i podden Arkiv Samtal med
Petter Bristav

Se Amies poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym