Vilket Bristav-nummer har ?

Amanda Ilestedts Bristav-nummer är

2

Amanda Ilestedt
var med i avsnittet Avsnitt 37
i podden Heja Sverige med
Soran Ismail

Soran Ismail
var med i avsnittet 75
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Amanda Ilestedts poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet