Vilket Bristav-nummer har ?

Alexander Noréns Bristav-nummer är

3

Alexander Norén
var med i avsnittet 61
i podden Retoriskt! med
Barbro Fällman

Barbro Fällman
var med i avsnittet 34
i podden Retoriskt! med
Hanna Hellquist

Hanna Hellquist
var med i avsnittet 200
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Alexander Noréns poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym