Vilket Bristav-nummer har ?

Alexander Larssons Bristav-nummer är

2

Alexander Larsson
var med i avsnittet #90: Östgötska. Amused CC Special
i podden Våran Podcast med
Adeel Faqih

Adeel Faqih
var med i avsnittet 59
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Alexander Larssons poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym