Vilket Bristav-nummer har ?

Adeel Faqihs Bristav-nummer är

1

Adeel Faqih
var med i avsnittet EM-Special 13
i podden Heja Sverige med
Petter Bristav

Se Adeel Faqihs poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym