Vilket Bristav-nummer har ?

Alexander Erwiks Bristav-nummer är

2

Alexander Erwik
var med i avsnittet JessicasKK nr3
i podden JessicasKK med
Jessica Karlén

Jessica Karlén
var med i avsnittet 6
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Alexander Erwiks poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym