Vilket Bristav-nummer har ?

Alexander Ahndorils Bristav-nummer är

3

Alexander Ahndoril
var med i avsnittet Avsnitt 20
i podden Dagens Människa med
Daniel Wistrand

Daniel Wistrand
var med i avsnittet Avsnitt 60
i podden Dagens Människa med
Nisse Hallberg

Nisse Hallberg
var med i avsnittet 175
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Alexander Ahndorils poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym