Vilket Bristav-nummer har ?

Alexander Ahndorils Bristav-nummer är

3

Alexander Ahndoril
var med i avsnittet Avsnitt 20
i podden Dagens Människa med
Malin Aronsson

Malin Aronsson
var med i avsnittet Avsnitt 60
i podden Dagens Människa med
Nisse Hallberg

Nisse Hallberg
var med i avsnittet 9 november
i podden AMK Morgon med
Petter Bristav

Se Alexander Ahndorils poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym