Vilket Bristav-nummer har ?

Aino Jawos Bristav-nummer är

3

Aino Jawo
var med i avsnittet 25
i podden Tankar med... med
Daniel Redgert

Daniel Redgert
var med i avsnittet 27
i podden Tankar med... med
Clara Henry

Clara Henry
var med i avsnittet 313: Grod-juckare och pullad blomma
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Aino Jawos poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet