Vilket Bristav-nummer har ?

Aina Lesses Bristav-nummer är

3

Aina Lesse
var med i avsnittet 98
i podden Livshjulet med Anna Hegestrand med
Anna Hegestrand

Anna Hegestrand
var med i avsnittet 80
i podden Livshjulet med Anna Hegestrand med
Brita Zackari

Brita Zackari
var med i avsnittet 206
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Aina Lesses poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym