Vilket Bristav-nummer har ?

Adam Svanells Bristav-nummer är

2

Adam Svanell
var med i avsnittet 136
i podden Arkiv Samtal med
Simon Gärdenfors

Simon Gärdenfors
var med i avsnittet 47
i podden Arkiv Samtal med
Petter Bristav

Se Adam Svanells poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym