Vilket Bristav-nummer har ?

Abdul Khalilis Bristav-nummer är

2

Abdul Khalili
var med i avsnittet Avsnitt 44
i podden Heja Sverige med
Soran Ismail

Soran Ismail
var med i avsnittet 278
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Abdul Khalilis poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym