Vilket Bristav-nummer har ?

Åsa Nordgrens Bristav-nummer är

4

Åsa Nordgren
var med i avsnittet #.38
i podden Sunshinepodden med
Carina Sunding

Carina Sunding
var med i avsnittet #14.
i podden Sunshinepodden med
Leila Lindholm

Leila Lindholm
var med i avsnittet 174
i podden Värvet med
Kristoffer Triumf

Kristoffer Triumf
var med i avsnittet 105
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Åsa Nordgrens poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym