Vilket Bristav-nummer har ?

Carina Sundings Bristav-nummer är

3

Carina Sunding
var med i avsnittet Att nätverka
i podden Digitalisterna med
Kjell Eriksson

Kjell Eriksson
var med i avsnittet 19
i podden Overkligt med
Johan Hallstan

Johan Hallstan
var med i avsnittet 104
i podden Overkligt med
Petter Bristav

Se Carina Sundings poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym