Vilket Bristav-nummer har ?

Åsa Linderstams Bristav-nummer är

3

Åsa Linderstam
var med i avsnittet Daniel Suhonen - "Partiledaren som klev in i kylan" (2014)
i podden Flumskolan med
Johannes Klenell

Johannes Klenell
var med i avsnittet ep054
i podden Lundellbunkern Volym 1 med
Kristoffer Triumf

Kristoffer Triumf
var med i avsnittet 105
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Åsa Linderstams poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym