Vilket Bristav-nummer har ?

Åsa Björnebäcks Bristav-nummer är

3

Åsa Björnebäck
var med i avsnittet ep08
i podden Lundellbunkern Volym 1 med
Maja Åström

Maja Åström
var med i avsnittet ep054
i podden Lundellbunkern Volym 1 med
Kristoffer Triumf

Kristoffer Triumf
var med i avsnittet 144
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Åsa Björnebäcks poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym