Vilket Bristav-nummer har ?

Åke Bonniers Bristav-nummer är

4

Åke Bonnier
var med i avsnittet Avsnitt 08
i podden Gudgubbar med
Emanuel Karlsten

Emanuel Karlsten
var med i avsnittet Avsnitt 22
i podden Dagens Människa med
Malin Aronsson

Malin Aronsson
var med i avsnittet Avsnitt 21
i podden Dagens Människa med
Shima Niavarani

Shima Niavarani
var med i avsnittet 178
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Åke Bonniers poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym