Vilket Bristav-nummer har ?

Ängies Bristav-nummer är

2

Ängie
var med i avsnittet 220. Fucking Ängie
i podden Arkiv Samtal med
Simon Gärdenfors

Simon Gärdenfors
var med i avsnittet 190
i podden Arkiv Samtal med
Petter Bristav

Se Ängies poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym