Vilket Bristav-nummer har ?

"Lollo"s Bristav-nummer är

2

"Lollo"
var med i avsnittet #7 "Lollo"
i podden Krull & Kriminell med
Bobbo Krull

Bobbo Krull
var med i avsnittet 112
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se "Lollo"s poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym