Vilket Bristav-nummer har ?

Zhalas Bristav-nummer är

3

Zhala
var med i avsnittet Jenny & Vänner Special 3
i podden Jenny & Vänner med
Jenny Seth

Jenny Seth
var med i avsnittet Avsnitt 15
i podden Jenny & Vänner med
Parisa Amiri

Parisa Amiri
var med i avsnittet 75
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Zhalas poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym