Vilket Bristav-nummer har ?

Yvonne Sörensens Bristav-nummer är

4

Yvonne Sörensen
var med i avsnittet Avsnitt 4 – normer, fördomar och stereotyper vid rekrytering
i podden Bohmans Ledare med
Seher Yilmaz

Seher Yilmaz
var med i avsnittet No. 11
i podden Drivet med
Nina Lund

Nina Lund
var med i avsnittet No. 4
i podden Drivet med
Nour El Refai

Nour El Refai
var med i avsnittet 231
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Yvonne Sörensens poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym