Vilket Bristav-nummer har ?

Yvonne Sörensens Bristav-nummer är

4

Yvonne Sörensen
var med i avsnittet Avsnitt 4 – normer, fördomar och stereotyper vid rekrytering
i podden Bohmans Ledare med
Seher Yilmaz

Seher Yilmaz
var med i avsnittet 25
i podden Klassresan med
Mohamed El Abed

Mohamed El Abed
var med i avsnittet 11
i podden Klassresan med
Hanna Hellquist

Hanna Hellquist
var med i avsnittet 122
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Yvonne Sörensens poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym