Vilket Bristav-nummer har ?

Yung Leans Bristav-nummer är

2

Yung Lean
var med i avsnittet Arga Rapparen 03
i podden Gatuslang med
Pontus Gustavsson

Pontus Gustavsson
var med i avsnittet 11 maj
i podden AMK Morgon med
Petter Bristav

Se Yung Leans poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym