Vilket Bristav-nummer har ?

Yoshi Obayashis Bristav-nummer är

2

Yoshi Obayashi
var med i avsnittet 5: ILLEGAL
i podden Dekonstruktiv kritik med
Aron Flam

Aron Flam
var med i avsnittet 118
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Yoshi Obayashis poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym