Vilket Bristav-nummer har ?

Yeonmi Parks Bristav-nummer är

4

Yeonmi Park
var med i avsnittet We Have a Dream
i podden Studentaftonpodden med
Jan Eliasson

Jan Eliasson
var med i avsnittet Avsnitt 51
i podden Dagens Människa med
Daniel Wistrand

Daniel Wistrand
var med i avsnittet Avsnitt 2
i podden Dagens Människa med
Magnus Betnér

Magnus Betnér
var med i avsnittet 76
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Yeonmi Parks poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym