Vilket Bristav-nummer har ?

Yeonmi Parks Bristav-nummer är

4

Yeonmi Park
var med i avsnittet We Have a Dream
i podden Studentaftonpodden med
Jan Eliasson

Jan Eliasson
var med i avsnittet Avsnitt 51
i podden Dagens Människa med
Malin Aronsson

Malin Aronsson
var med i avsnittet Avsnitt 17
i podden Dagens Människa med
Kristoffer Triumf

Kristoffer Triumf
var med i avsnittet 144
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Yeonmi Parks poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet