Vilket Bristav-nummer har ?

Waryas Bristav-nummer är

2

Warya
var med i avsnittet Kapitel 103 Je ne sais pas !
i podden Bcbuddz med
Branne Pavlovic

Branne Pavlovic
var med i avsnittet Kapitel 93 Super Monster Del 1
i podden Bcbuddz med
Petter Bristav

Se Waryas poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym