Vilket Bristav-nummer har ?

Virginia "Ginny" Stones Bristav-nummer är

4

Virginia "Ginny" Stone
var med i avsnittet #13 Testing, testing 1, 2, 3.....
i podden RadioScience med
Natalie von der Lehr

Natalie von der Lehr
var med i avsnittet #21 Sov gott!
i podden RadioScience med
John Axelsson

John Axelsson
var med i avsnittet 63
i podden Allt du velat veta med
Fritte Fritzson

Fritte Fritzson
var med i avsnittet 9 november
i podden AMK Morgon med
Petter Bristav

Se Virginia "Ginny" Stones poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym