Vilket Bristav-nummer har ?

Virginia "Ginny" Stones Bristav-nummer är

4

Virginia "Ginny" Stone
var med i avsnittet #13 Testing, testing 1, 2, 3.....
i podden RadioScience med
Lisa Beste

Lisa Beste
var med i avsnittet #40 Mammutens återkomst
i podden RadioScience med
Torill Kornfeldt

Torill Kornfeldt
var med i avsnittet 52
i podden Allt du velat veta med
Fritte Fritzson

Fritte Fritzson
var med i avsnittet 214
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Virginia "Ginny" Stones poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym