Vilket Bristav-nummer har ?

Viktor Jerners Bristav-nummer är

1

Viktor Jerner
var med i avsnittet 172
i podden Filmmixern med
Petter Bristav

Se Viktor Jerners poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym